Kutak za gosta

1. Opće odredbe
Ovi opći uvjeti predstavljaju obvezu kako za pružatelja usluga, agencije FILII MARIS j.d.o.o. Pakoštane, tako i za ugovaratelja usluga, gosta, ukoliko pismenim putem nije drugačije definirano, te predstavljaju sastavni dio ugovora (vouchera) između gosta i agencije FILII MARIS j.d.o.o. Pakoštane (adresa.....) Obveze definirane ovim Općim uvjetima postaju obvezatne za sve subjekte procesa rezervacije smještaja prihvaćanjem istih i uplatom prve rate sukladno odredbama definiranim u Načinu i dinamici plaćanja. Ukoliko ne dođe do izvršenja uplate po predračunu, Opći uvjeti postaju neobvezujući. To znači stroniranje rezerviranih usluga bez obveza za bilo koju stranu koja sudjeluje u prodajnom procesu.

2. Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije , te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove uže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Upiti, rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije zaprimaju se elektroničkim putem, faxom ili osobno u našoj poslovnici. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke i predočiti sve dokumente koje zahtjeva postupak rezervacije. Da bi rezervacija bila potvrđena, potrebno je uplatiti akontaciju, ovisno o odabranom načinu plaćanja, koja varira od 20%-50% ovisno o ugovoru koji agencija ima sa iznajmljivačima. Ostatak iznosa plaća se na dan dolaska vlasniku smještaja pri primopredaji ključeva. S iznosom akontacije i dinamikom plaćanja gost će biti upoznat prilikom slanja predračuna. Nakon primitka potvrde o uplati gostu se šalje voucher sa svim potrebnim podacima o vlasniku smještaja: svi relevantni brojevi telefona i adresa smještaja.

4. Cijena usluge
Sve cijene na našim stranicama izražene su u eurima i uključuju dnevni najam smještajne jedinice. Cijene mogu varirati ovisno o sezoni i broju osoba, što je jasno jasno vidljivo uz svaki objekat. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Sve objavljene cijene odnose se na boravak duži od 4 noćenja. Ukoliko se radi o:
• 4 noćenja navedene cijene se uvećavaju za 20%
• 3 noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30%
• 2 noćenja navedene cijene se uvećavaju za 50%
• 1 noćenju navedene cijene se uvećavaju za 75%

Cijene objavljene na našim stranicama nemoraju odgovarati cijenama na licu mjesta u objektu u kojem gost boravi. Razlika u cijeni nemože predstavljati razlog za reklamaciju. Ukoliko u smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na voucheru, iznajmljivač ima pravo ne primiti goste ili uz adekvatnu nadoplatu prihvatiti sve goste.

Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu.

5. Kategorizacija i opis usluga
Uobičajena međunarodna kategorizacija (kategorija opisana dodijeljenim zvijezdicama) daje neobvezujuću uputu na standard smještaja. Bazirana je na službenoj klasifikaciji nadležne institucije u Republici Hrvatskoj. Standardi smještaja, prehrane i usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama.

6. Obveze agencije
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 14.
Predaja ključeva zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane iznajmljivača.

7. Obveze putnika
Putnik je dužan:
• posjedovati valjane putne isprave
• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
• pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj,
• pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
• prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
• putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8. Osiguranje
Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
Agencija ne prihvaća otkaz rezervacije uz vraćanje otkaznih troškova iz zdravstvenih razloga, hospitalizacije ili smrti gostiju prije ili tijekom odmora, te u takvim slučajevima naplaćuje otkazne troškove. Ukoliko gost želi izbjeći gubitak iznosa uplaćene rezervacije, preporučujemo da uplati osiguravanje protiv otkaza rezervacije ili osiguranje za slučaj zdravstvenih poteškoća direktno u nekom od osiguravajućih društva. Agencija ne odgovara za uvjete osiguranja koje gost dobiva u osiguravajućem društvu. Potvrdom rezervacije smještaja u agenciji FILII MARIS j.d.o.o., čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna navedena osiguranja.

9. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po većoj cijeni od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.
Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

10. Pravo putnika na promjene i otkaz
Otkaz rezerviranog smještaja od strane gosta mora uslijediti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta).
Datum kada je agencija primila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:
• za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije,
• za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
• za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 60% od ukupne cijene rezervacije
• za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
• za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika za istu rezervaciju. U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta. Promjene parametara nakon uplate rezervacije kao što su: termin zakupa, broj gostiju, promjena smještajne jedinice i sl. Moguće su uz naplatu koja iznosi paušalno 30€. Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

11. Rješavanje prigovora U slučaju nekvalitetno izvršene usluge, putnik ima pravo prigovora.
Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. U slučaju nezadovoljstva smještajnom jedinicom, putnik je dužan telefonski obavjestiti agenciju i vlasnika smještaja odmah po dolasku. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.
Mjerilo usporedivosti osnovne i zamjenske usluge jest cijena oglašena na internet stranicama. Agencija ne smije gostu kao zamjenske ponuditi usluge manje vrijednosti od zakupljenih. Ukoliko gost napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav gost nema pravo na povrat novca niti pravo na tužbu za nadoknadu štete, bez obzira da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju. Vrijeme od 22 do 8 sati se ne uračunava u taj rok. Pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta uzrok nezadovoljstva nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@exclusive-tours.com.hr, faxom ili poštom na adresu FILII MARIS j.d.o.o., Jadranska cesta 3, 23211 Pakoštane, Hrvatska. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Putnik nema prava prigovora na Last Minute rezervacije, tada putnik prihvaća sve rizike putovanja, s obzirom da je prihvatio takvo putovanja prvenstveno zbog povoljnije cijene. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati.

12. Zaštita podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka

13. Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Zadru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.